19/07/2019 SAS-licenties voortaan overdraagbaar en eeuwigdurend

SAS-licenties overdraagbaar en eeuwigdurend dankzij samenaankoop

Software-licenties zijn een belangrijk aandachtspunt in het G-Cloudprogramma. Door de gemeenschappelijke noden beter in te schatten en het werkelijk gebruik over meerdere instellingen te harmoniseren, is een belangrijke kostenbesparing mogelijk. Een bijkomend voordeel is de sterkere onderhandelingspositie van de Belgische overheid als geheel.

Smals heeft zopas een akkoord gesloten met SAS, leverancier van software voor data-analyse en data-integratie, over de aankoop van licenties. Deze software-licenties kunnen voortaan onbeperkt in de tijd gebruikt worden. In de praktijk zullen de licentiesleutels 50 jaar geldig blijven. Instellingen die via Smals deze licenties gebruiken, kijken niet langer aan tegen jaarlijkse verlengingen en de bijhorende cyclus van onderhandelingen. Upgrades naar nieuwe productversies blijven mogelijk onder de gebruikelijke maintenance-vergoeding.

Doordat het gebruik van de licenties onbeperkt is in de tijd, zijn belangrijke kostenbesparingen mogelijk. Bovendien zal het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk zijn om ongebruikte licenties over te dragen naar andere Belgische overheidsinstellingen als bijkomende capaciteit. SAS toont zich ook bereid om de afgesproken principes als basis te erkennen voor toekomstige afspraken met andere actoren binnen de Belgische overheid. Meer gedetailleerde informatie hierover volgt via de geëigende organen van de G-Cloud.

Samenwerken loont. Namens de G-Cloud Strategic Board wens ik alle deelnemende instellingen te danken, alsook de ploeg die de onderhandelingen heeft gevoerd.
 

Ingrid Vanden Berghe
Voorzitter
G-Cloud Strategic Board