Getuigenissen

FAGG speelt vlot in op nieuwe uitdagingen met G-Cloud HYPaas

Het FAGG ziet toe op de veiligheid, kwaliteit en doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten in België, en past haar ICTtoepassingen voortdurend aan nieuwe regelgeving aan. Ook de samenwerking met buitenlandse actoren is een belangrijke uitdaging. Dankzij G-Cloud HYPaaS kan het ICT-infrastructuurbeheer hier snel en flexibel op inspelen.

Pierre Colangelo

Pierre Colangelo Verantwoordelijke Infrastructuur

“We hebben nu alle voordelen van de hypervisor-technologie, zonder de kopzorgen.”

Godefroid Libambu Wolaka

Godefroid Libambu Wolaka Diensthoofd ICT

“HYPaaS paste perfect met onze manier van werken. We hadden al ruime ervaring met de technologie, en konden ons infrastructuurteam behouden.”

Lees verder

Defensie zet logistieke en ondersteunende ICT-toepassingen op G-Cloud IaaS

De Belgische Defensie gaat door een periode van ingrijpende transformatie. Terwijl de organisatie verjongt en zich nadrukkelijk op zijn militaire kerntaken concentreert, is het essentieel om kennisbehoud en continuïteit te blijven garanderen. Voor de ondersteuning van de niet-militaire ICT-processen zet Defensie de stap naar G-Cloud Infrastructure-as-a-Service.

Wim Pieters

Wim Pieters Kolonel

“Als de gebruikers het verschil al merken, is het door een merkelijk betere performance.”

Lees verder

FAMIWAL kiest G-Cloud-infrastructuur voor cruciale kerntoepassingen

Door de zesde staatshervorming is de berekening en de uitbetaling van de kinderbijslag voortaan toevertrouwd aan de regio’s. In Wallonië zorgt het nieuw opgerichte agentschap FAMIWAL hiervoor als publieke kas, samen met vier private kassen. In de tweede helft van 2018 gebeurde de oprichting van het agentschap en het opzetten van de nodige ICT-systemen in recordtijd, mede dankzij het G-Clouddienstenaanbod – onder meer VM-as-a-Service, Hypervisor-as-a-Service, Backup-as-a-Service en UCC.

Christophe Es Sehili

Christophe Es Sehili ICT-directeur

"We zijn erin geslaagd om de volledige agenda te respecteren, onder een zeer strakke timing.”

Sébastien Dicque

Sébastien Dicque Verantwoordelijke Infrastructuur

“Alleen door kant-en-klare bouwstenen te gebruiken, konden we alles tijdig realiseren.”

Lees verder

De Kamer kiest G-Cloud SharePoint-as-a-Service voor beheer van parlementaire vragen

Sommige wetgevende werkprocessen in De Kamer zijn nog geïnspireerd op een ‘papieren’ administratie. Dat verandert bij de start van de nieuwe legislatuur in 2019. De behandeling van mondelinge vragen en interpellaties gebeurt dan op basis van SharePoint-as-a-Service. Het hele proces loopt dan elektronisch van het indienen en agenderen, tot de transcriptie, vertaling en publicatie.

Bruno Penne

Bruno Penne Diensthoofd ICT

“We vervangen 14 aparte ICT-tools door één geïntegreerde oplossing.”

Luisa Anzalone

Luisa Anzalone 1ste raadgever ICT-directie

“Het werkproces wordt nu één lange ketting, waarbij elke dienst de informatie kan verrijken.”

Lees verder

FOD Justitie stapt over naar G-Cloud Datacenter-as-a-Service

In augustus 2017 verhuisde de FOD Justitie één van zijn datacenters integraal naar G-Cloud Datacenter-as-a-Service. Deze keuze bleek strategisch en financieel interessanter dan de investering in een upgrade van de eigen infrastructuur. Bovendien is het nu veel makkelijker om andere G-Clouddiensten af te nemen, of zelf aan te bieden.

Jimmy De Laet

Jimmy De Laet Diensthoofd Infrastructuur & ICT-fundamenten, FOD Justitie

“Om onze datacenters in eigen beheer te houden, waren er belangrijke technische ingrepen nodig.”

Jan Robben

Jan Robben ICT-projectmanager, FOD Justitie

“De FOD Justitie heeft meer garanties qua veiligheid , beschikbaarheid en betrouwbaarheid dan in het oude datacenter.”

Lees verder

RSZ vermijdt papieren administratie en garandeert bewijskracht met Archiving-as-a-Service

De RSZ heeft ruime ervaring met het archiveren van gegevens en documenten in elektronische vorm. Een specifieke oplossing voor het Elektronisch werkgeversdossier werd in het kader van het G-Cloudprogramma omgevormd naar een generiek platform voor meerdere partijen.

Benoît Van Braekel

Benoît Van Braekel Adviseur-generaal, RSZ

"Het juridische kader is in volle evolutie. Hoewel er nog enkele onbekende factoren zijn, zullen we aan de hoogste normen voldoen."

Thérèse Carette

Thérèse Carette Projectleider, RSZ

"We hebben de dienst zo opgezet dat hij voor meerdere instellingen tegelijk kan dienen. Dit verhoogt natuurlijk nog de technische uitdaging."

Lees verder

eHealth-Platform kiest G-Cloud API Gateway als toekomstgericht transactieplatform

In overleg met de FOD Beleid & Ondersteuning, de FOD Financiën, de RSZ en Smals koos het eHealth-platform in 2017 een opvolger voor haar centrale transactieplatform. Daarover sturen tientallen software-toepassingen één miljard aanvragen per maand. Een eerste dienst, de geïnformeerde toestemming van de patiënt, ging in april 2018 over naar het nieuwe platform.

Michel Stuckens

Michel Stuckens Directeur Toepassingsontwikkeling & Service management, eHealth-platform

“Tegen einde 2018 zetten we zo’n 30% van onze diensten, of zo’n 70% van het transactievolume, over naar de G-Cloud API Gateway. Zo houden we de kosten beter onder controle.”

Virginie Hayot

Virginie Hayot Application architect, eHealth-platform

“De nieuwe technologie zorgt voor tijdwinst. We kunnen services sneller opleveren, met minder fouten.”

Lees verder

FOD Sociale Zekerheid moderniseert contactcenter met G-Cloud UCCaaS

Geert De Coster

Geert De Coster Project manager

“Veel Belgische overheden doen een beroep op G-Cloud UCCaaS. We leren van elkaar, en samen staan we sterker tegenover de leverancier.”

Aurian Bourguignon

Aurian Bourguignon Workforce planner

“Dankzij een veel rijkere rapportering kunnen we onze werkprocessen bijsturen waar nodig.”

Lees verder

Interne eindgebruikers federale overheid loggen vlotter in met ShaD

Veilige toegang is de basis van bijna elke ICT-toepassing binnen de overheid. Tegelijk is het erg omslachtig om voor elk stukje e-government een aparte gebruikerslijst te maken en te beheren. G-Cloud Shared Directory (ShaD) zorgt daarom voortaan voor één oplossing voor authenticatie en autorisatie.

Luc Coppens

Luc Coppens ICT Directeur, Federale Pensioendienst

“De eerste stap is de eenvoudige identificatie, met gebruikersnaam en wachtwoord, gebaseerd op de gegevens in de eigen gebruikerslijst van de instelling.”

Bart Billiet

Bart Billiet Solutions architect, Federale Pensioendienst

“Voor de eindgebruiker moet de identificatie nog altijd even transparant gebeuren.”

Lees verder

RSZ Frontoffice biedt efficiënt eerstlijnsonthaal met ITSM-as-a-Service

De RSZ richtte eind 2015 de dienst Frontoffice op om een efficiënt eerstelijnsonthaal te bieden aan burgers en ondernemingen met vragen over de Belgische sociale zekerheid. Sinds oktober 2016 beschikt de Frontoffice met G-Cloud ITSM-as-s-Service over een krachtige oplossing om alle vragen te registreren, op te volgen, te rapporteren en de service aan burgers en werkgevers continu te verbeteren.

Sofie De Preter

Sofie De Preter Attaché, RSZ

“E-mail, dat vroeger dominant was, is nu bijkomstig geworden.”

Annick Wierinckx

Annick Wierinckx senior executive, ERANOVA

“In de praktijk worden nu veel meer contacten effectief geregistreerd. Dit zorgt voor een betere traceerbaarheid van eenvoudige vragen die regelmatig terugkomen.”

Lees verder