SMIS GovApp Short Message Integration Service voor GovApp, sms …

Omschrijving van de G-Clouddienst

Instellingen kunnen berichten naar burgers verzenden door de Short Message Integration Service (SMIS) te gebruiken die door Smals wordt aangeboden.

De berichten worden verstuurd via GovApp of een sms-dienst.

GovApp is een mobiele toepassing voor notificaties via korte berichten aan de burger. Het is gratis beschikbaar voor de burger op Android en IOS. De sms-dienst die wordt gebruikt wanneer een burger niet over GovApp beschikt, kan de commerciële dienst "RingRing" zijn.

SMIS maakt de verzending van korte berichten op de volgende manieren mogelijk:

 • Door middel van een synchrone oproep die de status van de berichtverzending terugstuurt
 • Aan een burger die geïdentificeerd is aan de hand van zijn/haar gsmnummer
 • Op de mobiele toepassing GovApp of via sms
 • Volgens een gedefinieerde strategie (eerst GovApp, alleen GovApp, ...)
 • Met ondersteuning voor endto-endencryptie van de hoofdinhoud van het bericht aan GovApp
 • Met ondersteuning van htmlrendering voor het bericht aan GovApp
 • Met ondersteuning van 4 talen voor het bericht aan GovApp
 • Met de mogelijkheid om de status van het ontvangen bericht op GovApp te bekijken

Momenteel is SMIS alleen toegankelijk via de API GW eHealth en dus alleen voor instellingen die door het eHealth-platform worden ondersteund.

Voor toegang via eHealth kunt u contact opnemen met de eHealth-projectleider: Emmanuel de Hemricourt de Grunne (emmanuel.dehemricourtdegrunne@ehealth.fgov.be)

De toegang voor andere instellingen zal verlopen via de API GW van het betrokken domein.

De modaliteiten voor deze toegang worden momenteel vastgesteld.

Service level agreements

 • Beschikbaarheid: 99%
 • Service window: 24/7
 • Support window: werkdagen van 9.00-16.30 uur
 • Support: supervision@smals.be

Kostprijsregeling

Het standaardkostenmodel moet nog nauwkeurig worden vastgesteld.

Wat is de voorziene evolutie voor deze dienst?

Communicatiestrategieën

SMIS biedt al verschillende strategieën voor het verzenden van berichten, afhankelijk van de installatie en activering van GovApp-notificaties door de burger.

Zo nodig kunnen nieuwe strategieën worden toegepast.

Nieuwe doelgroepen

Andere doelgroepen zullen SMIS kunnen gebruiken door de integratie van de Social Security Gateway en/of andere gateways. Deze toegangen worden momenteel geanalyseerd.

Andere mobiele toepassingen

SMIS zou zich in de toekomst ook op andere mobiele Apps kunnen richten. 

Asynchroon beheer

Momenteel verwerkt de dienst alleen synchrone oproepen voor de overdracht van afzonderlijke berichten.

In de zeer nabije toekomst zal het mogelijk zijn de status van het bericht na publicatie te raadplegen.

Afhankelijk van de verzoeken en behoeften zou asynchroon beheer kunnen worden ontwikkeld.