Omschrijving van de G-Clouddienst

Het Orejime-systeem is een (open source) oplossing die het mogelijk maakt de welkomstpop-up en de optionele cookie-instellingen van een website of een online toepassing te beheren. Orejime wordt beheerd in een CMS (Content Management System). Het beheer van Orejime in een CMS biedt de volgende functionaliteiten:

 • Centraal en uniform beheer van de teksten en hun vertalingen (4 talen mogelijk).
 • Personalisering van de teksten per website en toepassing.
 • Mogelijke customisatie van de kleuren van de onthaalbanner en het venster voor cookie-instellingen.

Er bestaan twee soorten cookies:

 • Essentiële en functionele cookies waarvan de bezoeker alleen op de hoogte moet gebracht worden.
 • De optionele cookies die gedetailleerd zijn en formeel aanvaard moeten worden door de bezoeker alvorens geactiveerd te worden op de website of de online toepassing

 

Met Orejime kunnen optionele cookies beheerd worden waarbij de GDPR (General Data Protection Regulation) en de ePrivacy-richtlijn nageleefd worden. Met Orejime kunnen de optionele cookies gedeactiveerd worden tot de gebruiker geïnformeerd wordt over hun doel en tot hij uitdrukkelijk zijn toestemming gegeven heeft voor het gebruik ervan. Wij raden je aan alleen voor Oreijme te kiezen als de website of toepassing optionele cookies aanbiedt. Anders volstaat een eenvoudige informatiebanner over essentiële en functionele cookies. Optionele cookies zijn onder meer statistische cookies. De G-Cloud catalogus stelt in dit domein “Matomo “ voor waarmee, dankzij de plaatsing van statistische cookies, het publiek van online websites en toepassingen in detail geanalyseerd kunnen worden. Het Orejime-systeem biedt hier een online terbeschikkingstelling van het open source product Orejime op een G-Cloudinfrastructuur.

Orejime wordt op een hybride manier gehost :

 • GreenShift (beheer en publicatie van de toepassing)
 • Amazon AWS (CDN/Reverse proxy met Cache)

Deze component beantwoordt aan de wettelijke vereisten inzake digitale toegankelijkheid, in het bijzonder aan de WCAG 2.1 niveau AA.

Het hergebruik ervan zorgt ervoor dat toegankelijke gebruikersinterfaces kunnen geproduceerd worden, maar stelt de site of toepassing die er gebruik van maakt niet vrij van een algemene controle.

Service level agreements

 • Beschikbaarheid : 99%
 • Service window : 24/7
 • Support window : werkdagen 9:00 – 16h30
 • Support : orejime@smals.be

Kostprijsregeling

Het standaard prijsmodel is gebaseerd op een éénmalige onboardingkost en een maandelijkse kost per website.