BAAS Backup-as-a-Service

Omschrijving van de G-Clouddienst

G-Cloud biedt een Backup-as-a-service (BaaS) aan om de veiligheid van jouw data te helpen garanderen. De oplossing is gebaseerd op de technologie van CommVault.

Via de backup web console kan je zelf bepalen volgens welk schema jouw gegevens moeten gebackupt worden en hoe lang ze moeten bewaard worden, in functie van specifieke business noden.

De oplossing is geïntegreerd met ShaD wat betreft de authenticatie.

Er is ondersteuning voor backup van de gegevens uit een waaier aan applicaties zoals

 • Virtualisatiesoftware: Vmware, Xen...
 • Mail: Exchange, Lotus Notes...
 • Samenwerkingsomgevingen: Sharepoint...
 • Databanken: DB2, Oracle, Informix...
 • Bestanden: File servers...

Via de web console kan je te allen tijde de gegevens van een vroeger tijdstip geheel of gedeeltelijk ophalen ("restore"). Voor sommige producten wordt zogenaamde “record level restore” ondersteund, waardoor je een specifiek gedeelte van je data terug kan ophalen (bvb. herstel van 1 bestand uit Sharepoint).

Er is een sterk integratie voorzien met de dienst VMaaS[1] waar het met een eenvoudige muisklik mogelijk moet zijn om een virtuele server te laten backuppen.

Backup as a Service biedt vijf voorgedefinieerde backup-plannen aan:

Plan Bewaartijd Schema RTO (*) RPO (*) Ratio (**)
P01 1 maand 1 maand dagelijkse backup In self-service 24 uren 1:1,7
P02 2 maanden 2 maanden dagelijkse backup In self-service 24 uren 1:1,9
P03 3 maanden 3 maanden dagelijkse backup In self-service 24 uren 1:2,2
P06 6 maanden

3 maanden dagelijkse backup

+ 3 maanden wekelijkse backup

In self-service 24 uren 1:2,4
P12 1 jaar

3 maanden dagelijkse backup

+ 3 maanden wekelijkse backup

+ 6 maanden maandelijkse backup

In self-service 24 uren 1:2,5

(*) RPO (Recovery Point Objective) duidt de duur aan waarin de gegevens verloren kunnen gaan in geval het falen van het systeem. RTO (Recovery Time Objective) duidt de duur aan die nodig is om de gegevens terug beschikbaar te stellen in geval het falen van het systeem

(**) De ratio geeft een indicatie van het volume dat je kan verwachten op het backup-systeem, rekening houdend met gecumuleerde backup-volumes en met ondubbeling en compressie. Bvb. in plan 1 is deze ratio 1:1,4, dit betekent dat de gecumuleerde backups van 1TB aan data gedurende 1 maand, zullen resulteren in ongeveer 1,4TB aan backup-opslag.

Backup as-a-Service is momenteel aanwezig in de G-Cloud datacenters IN en UP. U kunt kiezen tussen 'cross site' backup en 'dual site' backup:

 • Cross site: de data in locatie A worden gebackupt locatie B
 • Dual site: de data in locatie A worden gebackupt in locatie A en nadien gerepliceerd naar locatie B (distaster recovery mode)

De BaaS oplossing komt tegemoet aan verschillend types van klanten (profielen van tenants). De dienst is zowel bruikbaar voor klanten die reeds aanwezig zijn in de G-Cloud datacenters als deze die nog in een eigen datacenter zitten.

[1] Virtual-Machine-as-a-Service

Service level agreements

 • Beschikbaarheid:
  • Web console: 99,5%
  • Backup engine: 99,9%
  • Data: 99,9% indien cross site
  • Data: 99,99% indien dual site
 • RTO (Recovery Time Objective): in self-service
 • RPO (Recovery Point Objective): afhankelijk van het gekozen plan
 • Service window: 24/7
 • Support window:
  • Voor backup: werkdagen van 8:00 tot 17:30
  • Voor restore: 24/7
 • Support 1ste/2de lijn: frontoffice@gcloud.belgium.be
 • Support 3de lijn: Backup team

Kostprijsregeling

 • Het facturatiemodel is gebaseerd op een combinatie van het volume aan gegevens dat dient gebackupt en de nodige opslagcapaciteit voor de backups.
 • Voor de brongegevens wordt er een verschil gemaakt tussen bestandsbackups en applicatieve backups.
 • Als prijseenheid wordt het aantal TB/maand genomen.

Wat is de voorziene evolutie voor deze dienst?

 • Een volgende versie van de service zal een sterke integratie voorzien met VMaaS.
 • Er is een architectuur voorzien om te kunnen backuppen naar een derde locatie voor situaties waar productieomgevingen in beide datacenters (UP en IN) draaien.
 • Uitbreiding van de dienst naar de andere datacenters.