Omschrijving van de G-Clouddienst

FedMAN vormt een essentieel onderdeel van de IT-infrastructuur van de federale overheid. Naast een verbinding naar het internet biedt de FedMAN-dienstverlening een gamma aan performante en betrouwbare netwerkdiensten tussen de verschillende federale overheidsdiensten in de Brusselse regio. Het netwerk heeft sinds zijn ontstaan in 2002 een hele evolutie doorgemaakt, van een eigen apart netwerk tot een geïntegreerde netwerkdienst bovenop de Belnet-infrastructuur met Belnet als beheerder en leverancier van het netwerk. Belnet zorgt voor een gedegen operationeel beheer, 24/7 ondersteuning, monitoring en SLA-rapportering voor de gebruikers.


Vandaag kunnen FedMAN-(netwerk)diensten geleverd worden (IP connectiviteit, Multipoint, Fiber Channel, QoS of Media Transport Service…) met capaciteiten van 10 Mbit/s tot 100 Gbit/s. Daarnaast omvat de FedMAN-dienstverlening ook het toekennen van IPv4/IPv6 adres ranges en gebruik van Belnet DNS Servers. De FedMAN-gebruikers kunnen verder ook zonder meerkost gebruik maken van de diensten govroam (wifiroamingdienst voor overheidsmedewerkers) en DDoS Mitigation (bescherming tegen volumetrische, applicatieve en protocolaanvallen op uw website/intern netwerk).


Optioneel kunnen de FedMAN-gebruikers ook intekenen op de volgende Belnet-diensten: Belnet Cloud Connect - MS AZURE (rechtstreekse en private toegang tot MS Azure), Domain Name Registration (beheer van domeinnamen), Digital Certificates Service (digitale certificaten die ze zelf kunnen beheren) en Belnet FedSender (veilig versturen van zeer grote bestanden). De FedMAN-dienstverlening is uiteraard volledig compatibel met de harde en zachte infrastructuur die binnen het G-Cloud aanbod ter beschikking wordt gesteld.

Service level agreement

 • Referentieperiode: 1 maand
 • Basisconnectiviteit (IPv4/IPv6) indien redundant uitgevoerd: 99,96% ; niet redundant 99.15%
 • Voorbeelden voor enkele optionele diensten:
  - Multipoint indien redundant: 99,96%; niet redundant 99,15%
  - Fibre Channel indien redundant: 99,96%; niet redundant 98%
 • Service window: 24/7
 • Support window: 24/7
 • Support 1ste/2de lijn: Service Desk / NOC
 • Support 3de lijn: Network team en andere teams

Kostprijsregeling

De kosten voor de aansluiting van nieuwe FedMAN-gebruikers en (basis) FedMAN-netwerk-diensten worden geval per geval geanalyseerd. Op basis van de FedMAN Connection Policy wordt beslist of deze al dan niet worden doorgefactureerd worden aan de FedMAN-gebruikers. De diensten govroam en DDoS Mitigation (type 'Tuned') worden zonder meerkost aangeboden aan erkende FedMAN-gebruikers. Voor de optionele diensten (Belnet Cloud Connect - MS AZURE, Domain Name Registration, Digital Certificates Service en Belnet FedSender) worden de geldende Belnet-tarieven steeds rechtstreeks gefactureerd aan de gebruiker.

Wat is de voorziene verdere evolutie van de dienst ?

De FedMAN-dienstverlening is uiteraard voortdurend in evolutie. De diensten worden op flexibele wijze aangepast of uitgebreid op basis van de noden van de FedMAN gebruikers en de nieuwste beschikbare technologieën. De beslissingen worden genomen door de ‘Network Governance Group (NGG)’ die erover waakt dat de dienstverlening en evolutie van FedMAN in lijn ligt met de verwachtingen van de gebruikers en met die van de G-Cloud.