FSP Federaal Service Platform

Omschrijving van de G-Clouddienst

In moderne gelaagde IT-architecturen speelt de tussenlaag “Gateway” en/of “Enterprise Service Bus” een belangrijke rol als verkeerswisselaar, voor:

 • het afschermen van de onderliggende technische complexiteit of diversiteit;
 • het beveiligen van de onderliggende services tegen overbelasting of misbruik;
 • het instaan voor een vertaalslag tussen de verschillende dialecten die technische componenten hanteren
 • de filtering, combinatie of verwerking van uitgewisselde gegevens;
 • de orchestratie tussen meerdere services.

De “gateway” zorgt louter voor de uitwisseling van gegevens, terwijl de “bus” ook inhoudelijke verwerkingen kan uitvoeren. Waar beide grote functies vroeger veelal met elkaar verweven waren, wordt nu vaker de keuze gemaakt om deze te scheiden. De gateway kan geen complexe zaken doen, maar kan wel veel meer verkeer verwerken, is kostenefficiënter en dus goedkoper.

Federaal Service Platform

In het kader van een technologische vernieuwing is er een gezamenlijke overheidsopdracht gevoerd tot het bekomen van een nieuwe oplossing voor een Gateway/Bus. Dit heeft geleid tot 2 technologische componenten: Axway API Gateway (een gateway) en een bus-oplossing van RedHat. Gezien het belang van de gateway is daar de focus op gelegd in het G-Cloud initiatief “Federaal Service Platform”. Dit initiatief is een samenwerking tussen FOD BOSA, FOD Financiën, RSZ, eHealth en KSZ.

Dit initiatief is echter niet beperkt tot een gezamenlijke overheidsopdracht, maar wenst te werken rond verschillende assen:

 • Gemeenschappelijke governance: overkoepelende samenwerking
 • Financieel: er is een “site license” voor het product bekomen wat maakt dat er een ongelimiteerd gebruik mogelijk is mits dit binnen G-Cloud wordt gebruikt, onafhankelijk van de gebruikende instelling.
 • Samenwerking rond technische aanpak: de installatie, configuratie en technisch werk rond het product gebeurt in samenspraak met de partners.
 • Afstemming van technische standaarden: de technische elementen die gepaard gaan met de manier waarop met toepassingen wordt gecommuniceerd met inbegrip van veiligheidsaspecten. Een eerste resultaat van deze afstemming is de REST Styleguide die werd gepubliceerd op de G-Cloud website: https://www.gcloud.belgium.be/rest/
 • Zoeken naar gemeenschappelijk business aspecten: elke overheidsdienst maakt wel gebruik van gelijkaardige business concepten zoals een “persoon”, een “onderneming” met soms een verschillende invulling. Een afstemming op dat niveau kan hergebruik stimuleren, rationalisatie van business services initiëren en technische spraakverwarring vermijden.Het standaard vocabularium dat aanvaard werd binnen de federale werkgroep bevindt zich hier : https://www.belgif.be/page/specification/fedservicesplatform.nl.html

 

Concreet zijn er verschillende modellen mogelijk voor een technische implementatie van de gateway zelf:

 1. Gebruik van de licenties (in een G-Cloud datacenter) met volledig eigen implementatie.
 2. Het instantiëren van een gateway-installatie op de G-Cloud VMaaS infrastructuur (self-managed)
 3. Een managed omgeving waarop een klant zijn services kan hosten, al dan niet in een gedeelde tenant.

FOD BOSA heeft de FSB stack uitgebreid met de API gateway functionaliteit en de mogelijkheid om ook RESTful services aan te bieden. De connecties en de (audit) logging blijven dezelfde. Om de instapdrempel te verlagen, voorziet BOSA een gedeelde installatie waarop klanten die dat willen een eigen tenant kunnen krijgen, die ook qua inhoud onder hun eigen beheer komt. De service management aanpak blijft dezelfde (communicatie omtrent geplande releases en incidenten, service desk als SPOC, service portfolio met documentatie van services, opvolging service levels, monitoring, rapportering, service meetings, …).

Service level agreements

De SLA van de dienstverlening hangt af van het gekozen model.

Kostprijsregeling

De kostprijs hangt af van het gekozen implementatiemodel.

Wat is de verdere evolutie van de dienst?

 • Op technisch vlak zal deze dienst de evoluties volgen van het product.
 • De andere domeinen (technische standaarden, business vocabularia) worden in het kader van de synergieën verder uitgewerkt. De resultaten zullen beschikbaar gesteld via de G-Cloud website.
 • De eventuele opzet van de Enterprise Service Bus-oplossing.