RAAS Register As A Service

Omschrijving van de G-Clouddienst

Het Register As A Service biedt de G-Cloud een oplossing aan die de gebruiker toelaat om een personenrepertorium in eigen beheer bij te werken en uit te lezen. Onder gebruiker wordt een dienstenintegrator, een federale overheidsinstelling,... verstaan. Een gebruiker wordt geïdentificeerd a.d.h.v. zijn KBO-nummer.

Een personenrepertorium (Register) laat een gebruiker toe bij te houden welke personen bij hem (of bij de instellingen waarvoor hij integrator is) zijn gekend, en in welke rol of hoedanigheid. Deze meta-informatie kan worden gebruikt bij gegevensuitwisselingen over personen, bijvoorbeeld voor routering of autorisatie (controle of gegevens over deze persoon effectief mogen worden uitgewisseld). Een voorbeeld van zulk een personenrepertorium is het personenrepertorium van de KSZ. KSZ gebruikt dit repertorium o.a. bij de verdeling van sommige digitale attesten naar de instellingen van sociale Zekerheid.

Functioneel bevat een personenrepertorium de volgende data:

 • INSZ (Identificatie Nummer Sociale Zekerheid) van een persoon.
 • TypeDossier (rol of hoedanigheid van INSZ of voor welke partner van de gebruiker is het INSZ gekend)
 • Periode van de relatie INSZ-TypeDossier

Het INSZ is ofwel een Rijksregisternummer ofwel een KSZ-nummer. De KSZ-nummers worden beheerd bij de KSZ in de KSZ-registers en bevatten de identificatiegegevens van de personen die niet in het Rijksregister worden beheerd zoals een geradieerde, een buitenlandse werknemer die gekend is binnen de Belgische sociale zekerheid,...

De volgende functionaliteiten m.b.t. het beheer van het Register zijn beschikbaar:

 • Inschrijven van relaties INSZ-TypeDossier- periode met validatie van het INSZ en voor het voorafgaandelijk gedefinieerde TypeDossier. Indien extra informatie wordt meegegeven zoals naam, voornaam, geboortedatum of geslacht dan wordt de meegegeven data geverifieerd t.o.v. de data aanwezig in de authentieke bron. Indien al periodes aanwezig zijn voor het opgegeven INSZ en TypeDossier die overlappen, dan worden de periodes samengevoegd tot een lijn.
 • Schrappen van bestaande lijnen uit het Repertorium voor het opgegeven INSZ , TypeDossier en de eventuele meegegeven periode.
 • Raadplegen van de eigen dossiers in het Register op basis van INSZ en de optioneel mee te geven TypeDossier en/of Periode.

Bijkomende mogelijkheden

Aangezien het INSZ de sleutel is voor de uitwisselingen van informatie en voor het aanbieden van diensten, is het cruciaal dat de gebruiker van het Register systematisch op de hoogte blijft van de evolutie van de INSZ die gekend zijn in zijn Repertorium. Een INSZ kan namelijk vervangen worden door een ander INSZ. Diensten zijn beschikbaar om automatisch het Register bij te werken in het geval een INSZ vervangen wordt en daarenboven kan de gebruiker dagelijks ook hiervan op de hoogte gesteld worden. De gebruiker van het Register kan ook dagelijks geinformeerd worden van de wijzigingen van de identificatiegegevens voor de INSZ die door de gebruiker geregistreerd zijn in het Register.

Indien de gebruiker personen wenst te registreren in het Register die nog niet gekend zouden zijn in het Rijksregister of in de KSZ-registers, dan bestaan diensten die toelaten om een INSZ fonetisch op te zoeken of om een nieuw INSZ aan te maken. Indien de gebruiker over meer correcte of recentere informatie beschikt voor een KSZ-nummer, kan de gebruiker de identificatiegegevens van het betrokken KSZ-nummer bijwerken in het KSZ-register.

De gebruiker kan zich desgewenst abonneren op diensten die binnen het netwerk van de sociale zekerheid beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld zou een partner de Dimonamutaties kunnen krijgen voor de INSZ die in het Register gekend zijn (mits een machtiging van het Sectoraal Comité Sociale Zekerheid).

PS.

 • De online diensten zijn beschikbaar als webservice (SOAP, WSDL). De abonnementbestanden zijn xml bestanden die voldoen aan een xsd en begeleid zijn van een voucher.
 • De gebruiker die inschrijft op deze diensten, moet de veiligheidnormen van de KSZ respecteren (https://www.bcss.fgov.be/nl/gegevensbescherming/informatieveiligheidsbeleid ). Dit houdt in dat een informatieveiligheidsdienst wordt ingericht die wordt geleid door een veiligheidsconsulent en dat een veiligheidsplan (toegangsbeveiliging, ...) bestaat en wordt opgevolgd.

 

 

 

 

Service level agreements

 • Beschikbaarheid : 99,8 %
 • Service window : 24/7
 • Support window : werkdagen van 8:00 tot 16:30
 • Support 1ste lijn : Servicedesk van de KSZ (servicedesk@ksz-bcss.fgov.be )

Kostprijsregeling

Het dagelijkse gebruik van bestaande diensten zullen aan de dienstenintegratoren gefactureerd worden voor hun aandeel van de infrastructuurkosten en voor de normale evoluties voor het operationeel houden van de diensten.
Specifieke ontwikkelingen, op vraag van een gebruiker, zullen volledig aangerekend worden.

Wat is de voorziene verdere evolutie van de dienst ?

Extra functionaliteiten zullen stapsgewijs geëvalueerd en geïmplementeerd worden volgens de projectmodus.