GovShare SharePoint-as-a-Service

Beschrijving van de G-Clouddienst

GovShare biedt een SharePoint-platform aan om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de strategische en operationele behoeften van de klanten op vlak van kennisbeheer, samenwerking en procesondersteuning.
Naast het materiële SharePoint-platform zal de klant ook toegang hebben tot een community van SharePoint-experten uit de verschillende deelnemende organisaties die hen met raad en daad kunnen bijstaan. Immers, door het delen van middelen en kennis kunnen schaalvoordelen gerealiseerd worden en kunnen complexere oplossingen uitgewerkt worden.

Het platform is gebaseerd op SharePoint Enterprise, waarbij de data intern beheerd wordt. GovShare is beschikbaar met Multi Factor Authentication, voor elke medewerker via de interne netwerken van de Federale Overheid (incl. VPN), en bij uitbreiding ook beschikbaar voor externe medewerkers enkel via eID/ITsME, teneinde de hoogste veiligheid te garanderen.

Via websites afgeleverd op dit platform is het mogelijk om:

- Samen te werken in projecten, communities, organisaties, process of communicatie sites.

- Autorisatie zelf te regelen zonder nood aan technische expertise, of via bestaande security groepen van de instelling (los van default MFA authenticatie vereiste).

- Gebruikers met heel beperkte training meteen productief te laten zijn, gezien de herkenbaarheid van de Out-of-the-Box sites.

- (Her)gebruik te maken van data gemeenschappelijk voor de Federale Overheidsinstellingen.

- Optioneel 3rd party tools ter beschikking te hebben, geïntegreerd in de omgeving (bv. Ondersteuning workflows, auditing, vertalingen, etc.)

- Backup/restore uit te voeren op alle data van de volledige site

- De garantie dat de data steeds intern beheerd wordt en onder de eigen wetgeving valt, alsook op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk kan geëxporteerd en/of verwijderd worden.

- Snel van start te gaan door coaching (analyse & design databeheer, governance,…)

Bovendien is het ook mogelijk om de applicatie sites als een SaaS dienst te gebruiken.

Service level agreements

 • Beschikbaarheid: 99,7% 24/7
 • Support window: 24/7, met gecategoriseerde incidenten: [P1 - 4] met max. antwoord tijd [15’ - 8h] en oplossingsrichttijd [asap - 80u]
 • Support 1ste lijn: Site Owner/Moderator & Lokale helpdesk
 • Support 2de lijn: 4Me Servicedesk Kanselarij
 • Support 3de lijn: GovShare service Kanselarij

Kostprijsregeling

 • De gebruiker beschikt (reeds) over een geldige SharePoint CAL (bv. Enterprise O365 E3)

 • Een maandelijkse kost per gebruiker (beperkt tot de eigen sites, en beperkt tot de mensen binnen eigen dienst) + oververbruik (>500MB/user)

Item Eenheid

SharePoint platform

 

Gebruik van SharePoint (*) /gebruiker/maand
Optie: Bijkomende opslagruimte /GB/maand
Optie: Bijkomende Nintex Workflow /maand
Informatief: SharePoint Standard user licenties (CAL) /gebruiker/maand
Informatief: SharePoint Enterpise user licenties (CAL) /gebruiker/maand
Consultancy, maatwerk en opleidingen Prijzen op aanvraag

(*)    Er worden altijd twee aparte omgevingen voorzien, nl. voor Productie en voor Test; elke gebruiker krijgt 0.5 GB ruimte voor gegevensopslag.

Wat is de voorziene evolutie voor deze dienst?

 • GovShare kan via zijn in-house beschikbaarheid, zijn evolutie als volgt controleren:

  • Evolutie volgen van het onderliggende SharePoint platform, mits optimaal de continuïteit te garanderen door selectie, testen & timing van de individuele upgrades.

  • Beperkt toevoegen van server-side 3rd party componenten, zoals workflow tools,…

  • Server-side customisaties worden niet toegelaten, behoudens uitzonderingen voor rapportering, security zoals ondersteuning eID,…

 • GovShare blijft evenwel maximaal Out-of-the-Box teneinde continuïteit, service levels, support, etc te garanderen.

Verantwoordelijkheden van de klant:

 • Minimum beschikbaarheid van een (Backup) site owner + verantwoordelijke (gebruikers-, data/informatie-beheer, governance)

 • Connectie met ShaD (aangeboden als service ), eventueel onder ICT Kanselarij SharePoint CALs