Omschrijving van de G-Clouddienst

De FedWAN-dienstverlening zorgt ervoor dat federale overheidsdiensten (FOD’s) ook hun decentrale locaties naadloos met het hoofdkwartier in Brussel op één WAN-netwerk met elkaar kunnen verbinden. De FedWAN-dienst wordt dus een soort extensie van het FedMAN-netwerk, dat eveneens wordt beheerd door Belnet. Belnet kan hiervoor gebruik maken van zijn uiterst performant backbone netwerk met meer dan 20 knooppunten in België.

In 2016 startte Belnet met de uitrol van het eerste WAN-netwerk van FOD Financiën en begin 2019 werd de FedWAN-dienstverlening opgeleverd voor FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie. Andere overheidsdiensten zullen volgen in 2019 en 2020.

Voor geïnteresseerde overheidsdiensten voert Belnet eerst een voorstudie uit. Daarbij wordt in kaart gebracht welke de best passende en meest kostenefficiënte WAN–netwerkoplossing is om alle sites van een federale overheidsdienst met elkaar te verbinden. Belnet zal daarbij zoveel mogelijk op zoek gaan naar synergiën: gedeeld gebruik van reeds door Belnet aangelegde (FedMAN of WAN-netwerkinfrastructuur voor de federale administraties).

Afhankelijk van de resultaten van deze voorstudie wordt in samenspraak met de betrokken overheidspartner bepaald of Belnet de WAN-netwerkdiensten zal leveren of dat er wordt doorverwezen naar een bestaand federaal raamcontract met een commerciële operator. De laagste kostprijs voor de federale overheid én capaciteitsbehoeften van de FOD zijn hierbij de doorslaggevende criteria.

Service level agreements

 • Uitgebreide Service Level Description (SLA zonder penaliteit)
 • Referentieperiode meeting: 1 maand
 • Voorbeelden van belangrijkste KPI-Beschikbaarheid voor enkele optionele diensten:
  • Belnet Leased Lines / WAN-dienst redundant: 99,96%; niet-redundant 99,15%
  • Multipoint Ethernet indien redundant: 99,96%; niet redundant 99,15%
  • Media Transport Service indien redundant: 99,96%; niet redundant 99,15%
 • 24/7 Service desk & NOC - window: 24/7
  • Support 1ste/2de lijn: Service Desk / NOC
  • Support 3de lijn: Belnet Network team en andere teams
 • (3-)maandelijkse rapportering en service (level) meeting met Belnet

Kostprijsregeling

Indien Belnet de FedWAN dienstverlening levert, wordt een meerjarenbudget (4 of 5 j) opgesteld dat is opgebouwd uit 3 belangrijke prijselementen:

 1. eenmalige en recurrente kosten van de huurlijnen/glasvezel (via marktbevraging door Belnet) (*);
 2. eenmalige en recurrente kosten voor de Belnet diensten (beheer huurlijnen en router ‘BLL’ (*) , WAN Multipoint service, QoS/ Media Transport Service…) volgens geldende tarieven van Belnet op dat moment;
 3. Jaarlijkse forfaitaire beheerskosten voor project- en servicemanagement, technisch en administratief beheer.

(*) Belnet zal steeds proberen zoveel mogelijk synergiën te genereren door gebruik te maken van reeds bestaande netwerkinfrastructuur geleverd aan andere federale overheidsdiensten. Hierbij worden voornamelijk grote besparingen gerealiseerd op de kosten voor de huurlijnen/fibers en routers.

Indien besloten wordt de WAN-dienst te nemen via een bestaand raamcontract van de federale overheid met een commerciële operator, gelden uiteraard de prijzen van deze operator.


Wat is de voorziene evolutie voor deze dienst?

Het belangrijkste doel is in de toekomst het aantal synergiën te maximaliseren en dus besparingen te genereren voor de federale overheid. Hoe meer sites van de federale overheidsdiensten van FedWAN-infrastructuur voorzien zijn, hoe eenvoudiger en sneller het wordt om andere federale diensten aan te sluiten.

Belnet bekijkt hier ook de mogelijkheden voor een samenwerking met de Regie der Gebouwen, bijvoorbeeld om gebouwen waar meerdere FOD’s gehuisvest zijn, standaard van FedWAN-infrastructuur te voorzien.

Belnet onderzoekt in parallel ook (nieuwe) mogelijkheden voor uitbreiding van samenwerkingen via raamovereenkomsten met commerciële operatoren.