FEDWAN Federal Wide Area Network

Omschrijving van de G-Clouddienst

De FedWAN-dienstverlening zorgt ervoor dat federale overheidsdiensten (FOD’s) ook hun decentrale locaties naadloos met het hoofdkwartier in Brussel op één WAN-netwerk met elkaar kunnen verbinden. De FedWAN-dienst wordt dus een soort extensie van het FedMAN-netwerk, dat eveneens wordt beheerd door Belnet. Belnet kan hiervoor gebruik maken van zijn uiterst performant backbone netwerk met meer dan 20 knooppunten in België.

In 2016 startte Belnet met de uitrol van het eerste WAN-netwerk van FOD Financiën en begin 2019 werd de FedWAN-dienstverlening opgeleverd voor FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg volgde in 2020.

Op 7 oktober 2022 besloot de federale regering Belnet de opdracht te geven de WAN's van alle federale overheidsdiensten te centraliseren in FedWAN. De centralisatie heeft ook betrekking op de budgettaire aspecten die voorheen aan elke FOD en POD afzonderlijk werden toegewezen.

In eerste instantie zal Belnet het beheer van het bestaande contract tussen elke FOD en POD en zijn leverancier overnemen en beheren tot de einddatum van het contract. Vanaf dan wordt de migratie naar FedWAN opgestart. Zodra de migratie voltooid is, zal Belnet het volledige beheer van het WAN overnemen. Na een openbare aanbesteding werd de levering van de lijnen gegund aan Telenet Business voor een periode van 5 jaar vanaf 1 maart 2023.

Service level agreements

 • Uitgebreide Service Level Description (SLA zonder penaliteit)
 • Referentieperiode meeting: 1 maand
 • KPI-Beschikbaarheid :
  • WAN-dienst redundant: 99,95%; niet-redundant 99,15%
 • 24/7 Service desk & NOC - window: 24/7
  • Support 1ste/2de lijn: Service Desk / NOC
  • Support 3de lijn: Belnet Network team en andere teams
 • Rapportering via het Belnet-portaal

 

Kostprijsregeling

De federale regering besloot tot een overdracht van middelen van elke FedMAN begunstigde FOD’s en POD’s naar Belnet. Het bedrag werd individueel bepaald en meegedeeld.
Belnet zal zorgen voor alle contractuele en financiële aspecten met de leveranciers.


Wat is de voorziene evolutie voor deze dienst?

Het belangrijkste doel is in de toekomst het aantal synergiën te maximaliseren en dus besparingen te genereren voor de federale overheid.

Het huidige raamovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 5 jaar.