Services

Overzicht van het aanbod van diensten

Legende :

  • In service modus
  • In projectfase
  • In voorbereiding
  • In afwachting

Standaardcomponenten en -toepassingen

Platformen

Zachte infrastructuur

Harde infrastructuur

Over de G-Cloud dienstencatalogus

De eerste G-clouddiensten zijn operationeel in vier categorieën. Het dienstenaanbod wordt stap voor stap verder uitgebreid en verbeterd in functie van de reële noden van de deelnemende instellingen. Er is zowel plaats voor Infrastructure-as-a-Service (IAAS), Platform-as-a-Service (PAAS) en Software-as-a-Service (SAAS). Het G-Cloudprogramma zal ook synergie-initiatieven binnen de overheid omvatten op het vlak van ‘klassieke’ ICT. Nieuwe diensten kunnen worden toegevoegd.

Onderaan vindt u de ‘harde’ infrastructuurdiensten. Zij zorgen ervoor dat overheidstoepassingen kunnen draaien in een betrouwbare fysieke omgeving met onder meer datacenter-housing, servers en storage. Alle virtuele capaciteit is flexibel aanpasbaar in een volledig beheerde IAAS-omgeving (Infrastructure-as-a-Service). Ze worden aangevuld met ‘zachte’ infrastructuur voor hoogwaardige back-up, beveiliging, identiteits- en autorisatiebeheer. Deze diensten zijn vandaag beschikbaar en worden al op grote schaal gebruikt.

Platform-as-a-Service-diensten zijn vooral gericht op software-ontwikkeling van de nieuwe generatie: Cloud-enabled en Cloud-native toepassingen die gebruik maken van de meest recente architectuur. Bovenaan vindt u tot slot generieke online-toepassingen via Software-as-a-Service voor onder meer vertalingen, documentbeheer, beheer van websites en IT service management.

De G-Cloud is een hybride cloud, waarbij enerzijds gebruik wordt gemaakt van diensten aangeboden door private firma's in publieke cloud-omgevingen, en anderzijds van diensten gehost in datacenters van de overheid. Het beheer van de G-Cloud gebeurt door de overheid. Voor de uitbouw en de operationele werking wordt in ruime mate beroep gedaan op de privé-sector.

SLA's

Worden vastgelegd per aangeboden dienst.

Uitgangspunt

  • Gebruik van infrastructuur op basis van cloud-technologie
  • Gehost in de datacenters van de overheid
  • Onder meer voor aanbieden van privacy-gevoelige diensten
  • Waarvoor de onafhankelijkheid van de overheid tov derden moet gegarandeerd worden
  • Gebruik van Public Cloud (externe leveranciers) mogelijk waar opportuun en met respect voor confidentialiteit

Governance

Beheer en realisatie van de G-Cloud in samenwerking met de hele federale overheid.